Säkerställande av åtkomsträtt

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Knorr-Bremse AGs ("Knorr-Bremse") offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB (publ) ("Erbjudandet").

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Ange landet där du bor:

Jag befinner mig för närvarande i: